leven en werken
wordt zo veel leuker

Over.......?

22 januari Te Gast bij de Leeuwarder Courant

Maak van Noorden het nieuwe Toscane

‘Jongeren massaal eigen baas’, kopte de LC op 8 januari. Het artikel sloot af  met de opmerking dat het aantal inschrijvingen in het afgelopen jaar bij de Kamer van Koophandel als zzp’er 135.000 bedroeg. Maar ook dat in datzelfde jaar 72.000 inschrijvers alweer stopten. Van het restant laat circa 20 procent de inschrijving wel staan, zonder echter veel of geen ondernemende activiteiten te ontplooien.

Is dit gunstig of niet? Dit zijn cijfers van geheel Nederland. In het Noorden is de situatie wat minder rooskeurig. In onze noordelijke provincies wordt de economie voor 90 procent gedragen door het midden- en kleinbedrijf. Wat mij zorgen baart, is de demografische ontwikkeling hier – die is verontrustend te noemen.

Bij het coachen van ondernemers hoor ik steeds vaker de opmerking ‘we stoppen met de zaak, we halen de naam van de gevel en proberen het onroerend goed te verhuren of te verkopen als aanvulling op het pensioen’. Dit stoppen heeft een aantal redenen. Enerzijds geven sommige ouders hun kinderen het advies hen niet op te volgen vanwege het harde werken. ‘Zoek een vaste baan van negen tot vijf, dat geeft meer zekerheid.’ Anderzijds zie ik bij de opvolgende generatie een verandering optreden in normen en waarden.

De huidige jongeren staan anders in het leven. Zij willen niet meer fulltime werken, laat staan zoals hun ouders vijftig uur per week. Ze willen als digital nomad rondtrekken over de wereld en digitaal alleen wat klusjes doen als hun maag weer begint te rammelen of als ze betaald onderdak nodig hebben. Ze hebben minder behoefte aan bezit zoals een eigen huis of een auto. Of de wat minder reislustigen die één dag voor hun kindje gaan zorgen, (verder) aan hun ontwikkeling willen werken of gewoon genieten van hun vrije tijd. Tot slot komt daar nog bij dat het voor veel ondernemers niet goed voelt in deze tijd hun kinderen naar de bank te sturen voor de bedrijfsovername en hen met een schuld op te zadelen.

Bij elkaar is dit allemaal best wel zorgelijk, want er dreigen zo binnenkort vijf- tot zevenduizend van de dertigduizend mkb-bedrijven in Friesland te verdwijnen. Binnen nu en zeven jaar, de periode van de stoppende babyboomers, zullen ongeveer duizend ondernemers per jaar hun deur op slot doen. Een mkb-bedrijf in het Noorden heeft gemiddeld vijf à zes personeelsleden. Reken maar uit. Nu maak ik mij om die personeelsleden minder zorgen, want die komen wel terecht, zeker wanneer ze bereid zijn een nieuwe baan in een bredere geografische cirkel te accepteren.

ratrace

De economische activiteit in het Noorden zal sterk verminderen. Een bijkomend probleem is het vertrek van hoger opgeleiden. En een nieuwe treinverbinding met de Randstad maakt het alleen maar aantrekkelijker om daar ook te gaan werken. Kennis verdwijnt door deze braindrain, waarvan de politiek maar doet alsof die niet bestaat. Jongeren volgen dus niet hun ouders op, vertrekken om te gaan studeren en, éénmaal werk gevonden elders, om vaak niet terug te keren. Nu zijn zij nog jong en ambitieus, maar als ze wat ouder zijn en een gezin hebben, zijn er velen die de en de drukte zat zijn en het toch fijn zouden vinden om weer terug te gaan. Helaas, er zal hier geen werk voor hen zijn.

braindrain

Het is tijd dat we in het Noorden gaan bouwen aan de toekomst die zal bestaan uit economische leegloop, vergrijzing, krimp en de . Ik roep al jaren dat we senioren uit Nederland hierheen moeten halen en dat ze zich hier moeten vestigen. Dat we veel meer aan recreatie zouden moeten doen door de recreatie te bundelen.

We hebben unique sellingpoints . Het zijn clichés, maar hier is het landschap mooi, de lucht zuiver en de wegen relatief leeg. Laten we van het Noorden het nieuwe Toscane maken. En laten we als overheid, onderwijs en ondernemers nu eens écht gaan samenwerken om de noordelijke economie voor haar definitieve faillissement te behoeden.

4-5 mei 2019

Vrijheid zit (ook) in je hoofd

Pablo Picasso sprak de legendarische woorden : Wie denkt dat hij iets kan, kan het. En wie denkt dat hij iets niet kan, kan het niet. Dat is een onverbiddelijke, onbetwistbare wet.’ Dat is het hebben van vrijheid in je hoofd. Iets wat niemand je kan afnemen. In je hoofd ben jij, en alleen jij, je eigen baas. In het kader van mindfreedom een aantal belangrijke levenslessen en vooronderstellingen uit o.a. het Neuro Linguïstisch Programmeren. Feit: als je er iets mee doet neemt je vrijheidsgevoel toe en zal de wereld om je heen veranderen.

 •        Respecteer het model van de wereld van de ander.

Oprechte communicatie begint met het respecteren van hoe de ander denkt en zich gedraagt. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn om toch een goed en waardevol gesprek met elkaar te hebben.

 •        Je hebt altijd een andere keuze.

Elke ervaring die je hebt, kan beschreven worden op minstens drie verschillende manieren. Als jij je perspectief verandert, dan krijg je meer informatie en verander je de waarneming en je vergroot je keuzemogelijkheden. Zelfs als je ze niet ziet, hoort of voelt, zijn er andere opties.

 •        Het effect van je communicatie is het resultaat dat je terugkrijgt van je gesprekspartner

Jij bent verantwoordelijk voor je eigen communicatie en communiceer zo flexibel dat jouw communicatie het effect heeft dat jij wilt

 •        De kaart is niet het gebied. De woorden die wij gebruiken zijn niet de gebeurtenis die zij weergeven.

Wat je van de wereld waarneemt en begrijpt, vormt jouw kaart van de wereld. Hiermee kun je prima je weg vinden maar deze kaart vormt geen objectieve weergave van de wereld.

 •        Iedereen heeft alle hulpbronnen in zich die nodig zijn om de gewenste resultaten te halen.

Hulpbronnen zijn kwaliteiten, eigenschappen, houdingen, emoties, die ons toelaten om te zijn wie we willen en te bereiken wat we willen. Hulpbronnen die we nog niet hebben, kunnen we van anderen overnemen. Als het ergens in de wereld mogelijk is, dan is het voor jou ook mogelijk. Het is enkel een kwestie van: ”hoe doe ik het”?

 •        Iedereen heeft de leiding over zijn geest en daarom over zijn resultaten.

Je bent de baas over je gedachten en daarmee over je resultaten, dus ben je ook verantwoordelijk voor al je resultaten. Je kunt denken wat je wilt. Als je negatief over iets kunt denken, kun je ook positief over iets denken. Je hebt de keuze.

 •        Er bestaat geen mislukking, alleen feedback.

Alle dingen die je onderneemt hebben een bepaald resultaat. Misschien niet het resultaat wat je van te voren had bedacht of had gewild maar je acties brachten iets teweeg. Door dit resultaat als feedback te beschouwen en hiervan te leren om wel het gewenste resultaat te behalen, verdwijnt het begrip “mislukking” vanzelf.

 •          Niets heeft enige betekenis, behalve de betekenis  die jij er zelf aan geeft

Afhankelijk van de betekenis die jij aan een gebeurtenis geeft kun jij je stemming bepalen, Maakt het je overstuur? Verander de betekenis: jij bent de baas in je eigen hoofd.

 •      Er zijn geen problemen, alleen kansen waarvan je kunt leren

Een probleem is een ongewenste situatie en de uitdaging is om tot een gewenste situatie te komen. Op deze manier is elk probleem de springplank naar wat je echt wilt. Een probleem nodigt je uit om nieuwe dingen te leren en je verder te ontwikkelen.

(met dank aan mijn vrienden Richard Bandler en  John Grinder)


Hier kun je de column downloaden
Vrijheid
Vrijheid in je hoofd._2.pdf (217.86KB)
Hier kun je de column downloaden
Vrijheid
Vrijheid in je hoofd._2.pdf (217.86KB)

25 februari 2019

De consument is somber, jij ook?

Het gaat economisch voor de wind, zeggen ze. We hebben een hele lage werkeloosheid, de economie groeit met 2,5 %.Er is ook geen reden om aan te nemen dat we aan de vooravond van een nieuwe recessie staan. En toch, het kriebelt bij mensen. We zijn erg onrustig met z’n allen. Hoe kan dat toch. Heb jij dat gevoel ook, of heb je het gevoel dat de bomen tot in de hemel groeien?

Nee, dat doen ze niet of nauwelijks. En daar begint ons vertrouwen al te schuren en de somberheid toe te neme. Ze spreken niet dezelfde taal. Dat komt door hun gebrek aan- echte gemeende- aandacht. Ikea wil met de slogan ‘Aandacht maakt alles mooier’ laten zien hoeveel aandacht ze aan een product besteden en hoe het tot stand komt. Als managers dat zouden doen met hun medewerkers dan heet dat MBWA (Management by Walking Around). Een leiderschapsstijl waarbij de manager geregeld aanwezig is op de werkvloer om in informele contacten met medewerkers te horen. Dat moet niet alleen gaan over wat de knelpunten zijn, maar ook over persoonlijke aandacht voor de privésituatie van de werknemer. Het zal niet de eerste manager zijn die, als zijn secretaresse rond koffietijd voor zijn neus staat met een doos gebak vraagt “Oh, lekker wie is er vandaag jarig?” maar dat dan blijkt dat het zijn secretaresse zelf is die haar verjaardag viert.

Als politici eens wat vaker aanschoven bij de gewone burger, kunnen ze horen wat de werkelijke problemen zijn en waarover ze somber zijn. Alleen met de verkiezingstijd komen zij uit hun kooi waar ze enkel politiek zitten te bedrijven om de politiek. Mooie hobby, smijt ook nog wel wat op. Zitten daar strategie te bedenken over de burger, in plaats van samen met de burger. Het lijdende voorwerp wordt niet eens gehoord. Ik zou willen pleiten voor een nieuwe techniek PBWA , Politiek By Walking Around, politiek bedrijven door je oor te luister te leggen bij diegene die je vertegenwoordigt. Dus dan draait het even niet alleen om je ego.

Werkgeversvertegenwoordigers als MKB-VNO-NCW die niet eens meer weten wat werken is, alleen maar kunnen ‘ besturen’. Hebben geen flauw benul van wat de kleine MKB-ers werkelijk bezighoudt. Welke problemen er zich dagelijks voordoen op de werkvloer. En dan verbazing over het feit dat de consument zo onrustig en somber is? Veel mensen herkennen zich niet meer in welke vertegenwoordigers dan ook. We horen ze wel, we zien ze ook, maar we geloven ze niet. Daar word je somber van.

Ik pleit voor meer empathisch leiderschap en meer empathische politiek. En dan hoop ik dat leiders het eens durven om zich kwetsbaar op te stellen. De handen spreekwoordelijk in de lucht te gooien en te roepen: “ ik weet het ook even niet, alsjeblieft help mij ermee” Dat is pas sterk leiderschap.

Aandacht voor elkaar, luisteren naar elkaar, dingen doen voor elkaar, elkaar waarderen en respecteren en samen bouwen aan de toekomst. Dat is de basis voor vertrouwen en optimisme. Word je een stuk blijer van.Hier kun je de column downloaden
De consument is somber..pdf (179.04KB)
Hier kun je de column downloaden
De consument is somber..pdf (179.04KB)

8 februari 2019

En dan ben je oud……

Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat ons geluksniveau een soort U-bocht maakt. Als je in de twintig bent voelen de meesten zich het gelukkigst. Het bijzondere is dat veel mensen zich tussen de zeventig en vijfentachtig zich nog gelukkiger voelen. Dit vaak ondanks de fysieke beperkingen. Eind veertig daalt ons geluksgevoel omdat er sprake is van een carrière, een gezin, de financiën, een relatie, een sociaal leven en dus stress en zorgen. Vanaf ons vijftigste levensjaar gaat de gelukslijn gelukkig weer omhoog en rond het zeventigste levensjaar zijn de meeste mensen weer net zo gelukkig als rond de twintig. Hoe kan dat?

Volgens onderzoekers van de Northwestern University in Chicago zijn er tal van dingen die beter worden met de jaren, maar wellicht minder zichtbaar. Naarmate de jaren verstrijken leer  je jezelf (en anderen) steeds beter kennen. Dat leidt veelal tot een beter zelfbeeld en innerlijke rust. Je laat je niet  meer zo snel meeslepen in de waan van alledag. Je kunt ook beter relativeren. Immers niets in het leven heeft enige betekenis, het is de betekenis die jij er zelf aan toekent. En, simpel gezegd, je bent nu eenmaal de baas in je eigen hoofd en daarmee voer je je eigen regie. Als je ouder wordt gaat dat gemakkelijker.

De ronkende motor achter je persoonlijke groei (EQ) is levenservaring. Hoe ouder, hoe krachtiger. Je ziet de dingen meer in perspectief, bedenkt sneller oplossingen (of weet wanneer stressen zinloos is) en doet elk jaar meer levenswijsheid op. Hiermee kun je jezelf, maar ook anderen helpen als het even tegenzit. Michelle Obama  zei op haar 50 ste verjaardag: "Ik heb me nooit eerder zo zelfverzekerd gevoeld, en zo helder over wie ik ben als vrouw." Als je ouder wordt durf je ook meer te falen. Je komt op een punt waarop je denkt “Ja, het kan de mist ingaan. Nou én?” Alleen al dat besef is pure rijkdom.

Oprichter van de Zweedse Göteborg Migraine Clinic, dr. Carl Dahlof analyseerde honderden migraine- patiënten. Hij deed dit maar liefst 12 jaar. 80% had minder vaak migraine toen ze ouder werden. Toch zeker iets om naar uit te kijken als er last van hebt! Naast de wetenschappelijke feiten is het ook leuk even om de hoek te kijken bij de filosofie. Daar komen ze: ervaar de bevrijding van het verlangen naar seks, rijkdom en bezit (Plato), maak gebruik van je inzicht en levenservaring (Cicero), blijf actief (Petrarca), geniet intenser (Montaigne), beleef meer vertrouwen (Goethe), verdiep je in jezelf ( Jung). Als je op jaren bent heb je overzicht, je hebt van je mislukkingen geleerd en je bent in staat je van vooroordelen te ontdoen en je bent niet meer koortsachtig belangen aan het nastreven. Bovendien ben je gestopt in elk medemens iemand te zien die je in de weg staat en je ziet het leven niet langer als een concurrentiestrijd. Hoe lekker is dat.

Oké, nog eentje voor de ontnuchtering. Als je niet ouder wordt ben je dood. Zo simpel is dat. Dus is mijn advies: omarm  en accepteer wie je bent. Heel vaak merk ik in mijn praktijk dat mensen het moeilijk vinden om de fase waarin ze leven te accepteren. Op naar de 100! En geniet ervan.

Doe óók eens een zelfscan: wie ben je, wat kun je, wat moet je doen en wat niet. Kan nu gratis! Kom bij mij een Ontwikkeladvies doen: lees er hier meer over


Download hier de column
En dan ben je oud......pdf (255.58KB)
Download hier de column
En dan ben je oud......pdf (255.58KB)
19 januari 2019

Je bent man en 45, wat nu?

Gewoon, wat de meeste 45 jarige mannen doen. Koop een motor, een flitsend leren pak, laat je vrouw achter met de kinderen en start een tweede leg met eentje die 15 jaar jonger is. Maak promotie of begin nu eindelijk eens voor jezelf! Geen mens (lees: man) is gelukkig hetzelfde en verloopt de midlifecrisis ook niet op de hierboven geschreven wijze. Toch zijn er wel fases te herkennen.

Plotseling realiseren wij mannen ons dat we dat partijtje stoeien met onze zoon niet meer kunnen winnen, de sixpack als gevolg van de zwaartekracht, in de vorm van een ronding, wat in de richting van onze broekriem is geschoven en de haardos wat dunner is geworden. Het is een feit, de “ouderdomshormonen’ zijn aan hun opdracht begonnen. Kenners spreken over 6 fases in ene midlifecrisis: ontkennen, woede, uitleven, depressie, terugtrekken en tot slot: acceptatie. Man, man wat een lange weg. Dat kan echt anders. Hoe?

Ontwikkel of ontdek ( want misschien heb je het al, maar wist je het nog niet) je vermogen om te reflecteren, en op basis daarvan de juiste beslissingen te nemen. Zelfkennis daar draait het om, niet om vluchtgedrag. Je weet wat je wilt, wat je wel of niet kunt en hoe je beter kunt worden op gebieden waarin je nog wat minder goed bent. Dat heet IPI, ofwel Intra Persoonlijke Intelligentie. Als dat hebt dan ben je vastberaden, doelgericht, je hebt zelfkennis, neemt verantwoordelijkheid stelt eisen aan jezelf en je kunt je eigen gevoel en stemming goed onder controle houden. Hoe mooi is dat. O ja, en op die leeftijd ben je vaak ook al wat filosofisch ingesteld als gevolg van je levenservaring.

Het hebben van een nauwkeurig, correct en echt beeld van jezelf is geen gemakkelijke taak. Je moet volledig op de hoogte zijn van je gemoedstoestand, je moet je zelfrespect verenigen met discipline en met zelfmotivatie om problemen op te kunnen lossen die overeenkomen met je eigen innerlijke wereld. Metacoginitie heet dat. Kennis hebben over je eigen kennis of het weten van je eigen weten. De uitleeffase ontstaat veel gemakkelijker als je niet nadenkt over je eigen denken. Tja wat leer je dan eigenlijk nog? Kennis van je denken, maar ook zelfkennis, maakt je bewust van je mogelijkheden en beperkingen. Weet je dat eenmaal, dan kun je de leemtes zinvol gaan opvullen en zo mogelijk een lastige en vervelende midlifecrisis aan je voorbij laten gaan.

Leer dus je ontwikkelmogelijkheden kennen om de kreet ’45, en wat nu?” te veranderen ’45, en wat voor leuke dingen ga ik allemaal nog doen? . Zo heeft het Ministerie van SZW momenteel een project lopen waarin je (gratis!) een ontwikkeladvies mag doen, speciaal voor 45 plussers. Een prachtige kans om je intra persoonlijke intelligentie eens onder de loep te nemen. Te ontdekken waar je nog kunt groeien, welke geweldige kansen er voor je liggen, zonder meteen maar huis en haard op te geven voor de spreekwoordelijke camping in Frankrijk.

Ver te zoeken, hoef je niet. Dat onderzoek kun je bij mijn bedrijf (RBC-Consultants in Leeuwarden) komen doen. Het verschaft je helderheid in je persoonlijkheid, je talenten, je groeimogelijkheden, je persoonlijke stijl, je stressbestendigheid, je competenties. Kortom een prachtige scan van wie je bent en wat je mogelijkheden zijn. Kennis over jezelf die je help je intrapersoonlijke intelligentie (IPI) te verhogen of te optimaliseren. Dat kan ook bij ons als je jonger bent dan 45 jaar. Enneh, vrouwen zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Kijk op https://rbc-consultants.nl/Gratis-Ontwikkeladvies/ of www.rutgerboelsma.nl


Hier kun je de blog downloaden
Jij bent een man van 45, wat nu?
Je bent 45 en wat nu..pdf (78.25KB)
Hier kun je de blog downloaden
Jij bent een man van 45, wat nu?
Je bent 45 en wat nu..pdf (78.25KB)
1 december 2018

Zelfvertrouwen

Je hebt het, of hebt het niet. Maar als je het niet hebt, kun je het dan krijgen? Mijn antwoord is eenvoudig: ja! En het kan nog snel ook. Zelfvertrouwen is een combinatie van openheid, tevredenheid en optimisme. Zelfvertrouwen bestaat vooral uit de overtuiging taken redelijk te kunnen volbrengen. Het is een realistische inschatting van je kwaliteiten. Daarnaast heeft zelfvertrouwen alles te maken met zelfwaardéring: jezelf waarderen en respecteren, los van het feit of je iets goed kunt. Een goede zelfwaardering is de basis voor een gezonde dosis zelfvertrouwen. En daarvoor heb je eerst IPI nodig.

Wat is IPI zul je je afvragen? IPI staat  voor Intra Persoonlijke Intelligentie. Officieel is dat is het vermogen om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen. Het gaat over zelfkennis, je bewust zijn van je eigen sterktes en zwaktes, persoonlijke doelen stellen en die vervolgens  óók  kunnen halen. Heb jij een hoge intra persoonlijke intelligentie dan ben je veelal onafhankelijk, je hebt een hoge wilskracht en ook een goede zelfreflectie. Deze vorm van intelligentie is hoog bij mensen die zelfredzaam zijn, zelfstandig  zijnen veelal ook een hoog zelfvertrouwen hebben. En daar begint het.

Hoe goed ken jij jezelf eigenlijk? Als jij je zelfvertrouwen wilt vergroten begin eens met bijvoorbeeld bij mij een goed IPI onderzoek te komen doen. In plaats daarvan kun je ook een goede vriend(in) -die jouw heel goed kent- vragen wat hij/zij van je vindt. Een ‘griezelige’ vraag wellicht, maar een goede vriend(in) spreekt altijd de waarheid. Door jezelf goed (te leren) kennen leg je meteen al de basis voor je eigen zelfvertrouwen. Je weet immers nu wie je bent, waar je goed in bent en waar je (nog) minder goed in bent. Wanneer jij je nu vervolgens gaat focussen op dat wat je NIET kunt of hebt, geef je je hersenen redenen waarom je het niet kunt hebben en verklein je daarmee je zelfvertrouwen. Hierdoor voel je je kwetsbaarder en minder zelfverzekerd. Wees in plaats daarvan dankbaar voor alles wat je wél hebt. Accepteer jezelf volledig. Gewoon zoals je bent!

Denk een paar keer per dag na over de successen die je ooit behaald hebt, de vaardigheden waar je goed in bent, vriendschappen die je veel opleveren en al die andere dingen waar je tevreden over bent.

Lach veel. Zodra je lacht, worden er zenuwen geactiveerd die rechtstreeks naar je hersenen lopen en daar een signaal afgeven om meer serotonine, dopamine en endorfines aan te maken. En dat voelt ontzettend goed en ontspannen. Ook gaan je bloeddruk en hartslag omlaag. Negatieve gedachten krijgen geen toegang wanneer je lacht. Als je maar genoeg oefent, kan het effect zich meten met antidepressiva, maar dan zonder de bijwerkingen. Het werkt zelfs als er niets te lachen valt. Forceer maar eens een glimlach en ervaar wat er gebeurt met je stemming. Omgekeerd geldt hetzelfde: als je je wenkbrauwen fronst of een somber gezicht trekt, voel je je meteen minder goed. Dus zorg dat je regelmatig lacht.  Door na te denken waar je dankbaar voor bent en te lachten krijg je veel positieve energie. Dat komt omdat er nu serotine en dopamine vrijkomt in je bloed. Serotine en dopamine zijn stimulerende neurotransmitters.In het begin zul je dit bewust moeten doen, totdat je – in dat positieve denken- onbewust bekwaam geworden bent. Nu al zul je je gewoonweg beter gaan voelen. Je goed voelen is al de eerst opstap naar meer zelfvertrouwen.

 Omdat je door het IPI onderzoek nu ook weet wat je (aangeboren) competenties zijn, welke baan jou het beste past, hoe je communiceert etc. kun jij je daar specifiek  op gaan richten. Per slot van rekening de gehele dag werk doen wat je eigenlijk helemaal niet ligt of totaal niet bij je past: daar word je niet gelukkig van. Maar als je successen behaalt door werkzaamheden te gaan doen die juist wel goed bij je passen dan krijgt je zelfvertrouwen een enorme boost. Mensen zullen je complimenten geven omdat je het zo goed doet. En daar krijg je dan weer meer zelfvertrouwen van. Aan de slag!

 Meer zelfvertrouwen? Ik kan je helpen. Kijk op https://rutgerboelsma.nl/Testen-assessments/Hier kun je deze colum downloaden
Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen...pdf (156.7KB)
Hier kun je deze colum downloaden
Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen...pdf (156.7KB)
16 november 2018

Veranderen? Dat wil je echt niet….

In de jaren 50 beweerde de plastische chirurg dr.Maxwell Maltz dat zijn patiënten na gemiddeld 21 dagen begonnen te wennen aan de verandering aan hun lijf. Dit fenomeen beschreef hij in een boek en vervolgens werd het als algemene stelregel maar klakkeloos aangenomen dat 21 dagen dé periode is die nodig zou zijn om je gedrag en gewoontes te kunnen veranderen. Tot in 2009 in een wetenschappelijk onderzoek heel iets anders werd aangetoond.

Phillippa Lally zegt in haar onderzoek dat, om te willen veranderen, 21 dagen een minimum is. Een echte opstartperiode. Begin met het stellen van je doel. Maak dat zo concreet mogelijk. Dus niet van ‘ik wil veel meer boeken gaan lezen’ , maar ‘ik ga de komende 21 dagen élke dag één uur lezen voor het slapen gaan’ Dit is de concrete afspraak die je met jezelf maakt. Deel die afspraak met zoveel mogelijk mensen in je omgeving. Ze zullen je er regelmatig naar gaan vragen: “ lukt het om elke dag een uur te lezen?” Het delen van je doel met anderen creëert een sociale omgeving die behoorlijk ondersteunend kan zijn voor het bereiken van je doel.

In deze opstartperiode is het belangrijk dat je jezelf gaat ‘triggeren’ op dat lezen. Hoe kun je dat doen? Dat is heel eenvoudig. Je draagt bijvoorbeeld je horloge om je linkerpols of een ring om je  linker ringvinger. Die mag daar blijven zitten zolang jij de afspraak met jezelf na komt. Zodra je jouw leesuurtje per dag vergeet, gaat het horloge of de ring naar je rechter pols of ringvinger. Dat voelt onwennig en dat is precies de bedoeling. Die mogen daar net zo lang blijven zitten tot je er in geslaagd bent je te houden aan je 21 dagen afspraak. Toch weer de mist in na 14 dagen? Wissel je sieraden opnieuw. Het is ook leuk om een mooi fel gekleurd polsbandje hiervoor te gebruiken.

 Phillippa onderzocht ook dat je nieuwe gedrag  pas na 66 dagen  écht een automatisme is geworden. En, schrijft ze, er is een periode tussen de 66 en 254 dagen nodig om je nieuwe gedrag volledig geïmplementeerd te hebben. Ga voor het gemak maar eens van een half jaar uit. Maar ja, wat is een half jaar op een mensenleven om je droom waar te maken? Niets toch? Neem je de eerste 21 dagen stap niet, dan blijft het bij dromen. Ben je een aantal dagen bezig dan ontstaat daardoor de prikkel om je gewenste verandering door te zetten. Het gaat hier om wilskracht. Het verhaal wil dat Abraham Lincoln er bijna 30 jaar over heeft gedaan om de 16 e president van Amerika te worden. Over wilskracht gesproken. Dan maak jij je toch niet meer druk om 6 maanden?

 Ken je het IKIGAI model? Dat staat voor “ik wil leven” De ‘grote’ vakken vul je als volgt in:

Roze: wat je graag doet. Waar wordt je blij van? Wat beschouw je misschien niet eens als werken?

Geel: wat de wereld volgens jou nodig heeft. Wat is de extra waarde die je geeft met jouw ‘zijn’ , product of dienst?

Blauw: je moet ervoor betaald worden. Op zich noodzakelijk natuurlijk. Waar willen mensen jou dus voor betalen, in ruil voor jouw product of dienst?

Groen: waar je goed in bent. Wat is niet alleen je passie, maar ook je expertise?

Het midden van dit alles is je Ikigai. Deze vier componenten dragen dus bij aan jouw reden van bestaan én aan de reden van veranderen als je analyse niet is wat je ervan had verwacht. Go for it!


Ik kan je helpen met veranderen. Kijk maar een op https://rutgerboelsma.nl/PPS-Expert/Hier kun je deze column downloaden
Veranderen, dat wil je toch niet?
Veranderen wil je echt niet...pdf (195.5KB)
Hier kun je deze column downloaden
Veranderen, dat wil je toch niet?
Veranderen wil je echt niet...pdf (195.5KB)

“Mobbing”: het komt best veel voor

Uit een onderzoek van TNO is gebleken dat circa een half miljoen (!) mensen per jaar slachtoffer zijn van mobbing. Mobbing is pesterij op het werk. “To mob” betekent plagen, jennen stangen, hinderen. De kenmerken van mobbing zijn veel negatieve communicatie of handelingen, het is niet incidenteel, maar het heeft een patroon ( er komt vaak geen einde aan), vaak zijn het één of meerdere personen die zich focussen op één persoon en de relatie tussen de slachtoffers en dader (s) wordt volkomen beheerst door het voortdurend plagen en vernederen. Waarom doen mensen dit en wat doe je eraan?

Veelal is het een gebrek aan waarden en normen, onvoldoende intelligentie en het ontbreken van respect voor de ander. Het slachtoffer is wellicht “anders” dan zijn of haar collega’s. Of het slachtoffer heeft een grote loyaliteit naar en verantwoordelijkheidsgevoel voor het werk. Dit wordt soms als een bedreiging ervaren door de naaste collega’s.

Pestgedrag van werknemers onderling heeft geen positief effect op de werksfeer binnen het bedrijf en als gevolg van die verpeste werksfeer kan mobbing grote schade toebrengen aan je bedrijf. Een nare sfeer  op de werkvloer kan al snel  in de kosten lopen door de verminderde prestaties van  het personeel. Bovendien kan  een  verziekte  werksfeer  invloed hebben  op  ál het personeel. Daarbij kan het ‘slachtoffer’ in de positie komen, waarin hij of zij niet meer in staat is zich naar het werk te begeven en zich ziek gaat melden. Ook kan mobbing bij het slachtoffer leiden tot een laag zelfbeeld en alles wat daarbij komt kijken, zoals weinig zelfvertrouwen, sombere of depressieve gevoelens en het wantrouwen van andere mensen. Vaak krijgt het slachtoffer dan ook te kampen met psychische problemen en psychosomatische klachten of angststoornissen. Het kan zelfs zo erg zijn dat er sprake is van suïcidale neigingen, waardoor in het ergste geval de hand aan  zichzelf  geslagen wordt.

Doordat  de productiviteit en klantvriendelijkheid teruglopen kan één mobbinggeval een organisatie al gauw 45.000 euro kosten. Mobbing ontstaat heel vaak in één van de volgende situaties waarin bijvoorbeeld een  conflict niet wordt opgelost of uitgesproken, iemand is anders of gedraagt zich anders dan de groep en wordt daardoor het slachtoffer of mensen voelen zich minderwaardig en ‘slaan terug’

 Wat je eraan kunt doen als leidinggevende?

 • Bespreek met je medewerkers het fenomeen ‘mobbing’ op een moment dat het niet speelt in je organisatie, bedrijf of afdeling.
 • Maak duidelijk dat je ‘mobbing’ binnen je bedrijf of organisatie niet accepteert en dat je harde maatregelen gaat nemen als het toch voorkomt.
 • Moedig je medewerkers aan om gevallen te melden. Vertel er ook bij dat ook anonieme meldingen van harte welkom zijn 
 • Het is wenselijk om meteen in te grijpen bij de eerste signalen en het niet te laten liggen tot later
 • Praat onder vier ogen met het slachtoffer maar óók met de dader(s). Breng hen daarna samen en bespreek het probleem. De dader stevig confronteren mag gerust. Laat hen de belofte doen dat het afgelopen moet zijn met het getreiter en zie er op toe dat het ook daadwerkelijk het geval is.Wat kun je doen als je slachtoffer bent?

- Allereerst is het van belang dat je jezelf niet ziet als  slachtoffer (mindset!)

- Realiseer je dat jezelf altijd (!) keuze kunt maken, het overkomt je niet, je laat het je overkomen

- Geloof in en vertrouw op verandering

- Relativeer met humor. Je zult merken dat gaat lastig, maar ook dit gaat je gemakkelijker af als je het vaker doet.

- Praat direct met de persoon in kwestie, neem een assertieve houding aan

- En gaat het echt niet dan zoek je professionele hulp  of vraag je een gesprek aan met een vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts

 

Wil je meer weten over mijn dienstverlening? Kijk op www.rutgerboelsma.nlWil je deze column downloaden?
Mobbing komt best veel voor
Mobbing...pdf (586.56KB)
Wil je deze column downloaden?
Mobbing komt best veel voor
Mobbing...pdf (586.56KB) deze blog  is gestart in oktober 2018)

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info